Makedonski jezik
istinomjer logo

Upotreba novih tehnologija u promociji transparentnosti vlade

CDT  Zašto ne?  Crta  Most 

O PROJEKTU

 

 

Donator: NED – National Endowment for Democracy

NED

Iznos: 48,500.00$

Učešće donatora: 100%

Učesnici u projektu:

Period realizacije projekta: 01.05.2013 – 31.01.2014.

O projektu: Projekat teži da ujedini četiri organizacije sa Balkana koje se bave otvorenošću i odgovornošću institucija kako bi se omogućila međusobna razmjena znanja i iskustava. Takođe, kroz monitoring otvorenosti vlada i ministarstava u sve četiri zemlje projekat će omogućiti regionalno poređenje kako bi se kreiralo kompetitivno okruženje i prostor za zajednički napredak. Kroz pažljivo isplanirane aktivnosti, četiri organizacije će sprovesti monitoring Vlade i ministarstava a zatim kreirati preporuke bazirane na sopstvenim iskustvima. Dodatna vrijednost projekta leži u mogućnosti da organizacije razviju mrežu iniciranu ovim projektom i nastave sa aktivnostima zagovaranja i nakon što se ovaj projekat završi.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Omogućavanje međusobne razmjene znanja i iskustava kroz formiranje mreže organizacija koje se bave otvorenošću i odgovornošću institucija,
  • Omogućavanje regionalnog poređenja transparentnosti vlada i ministarstava kroz rezultate monitoringa,
  • Poboljšanje otvorenosti institucija kroz aktivnosti zagovaranja i preporuke bazirane na rezultatima monitoringa.