CG/SR/BH jezik
istinomjer logo

Користење на новите технологии во промовирањето на транспарентноста на владите

CDT  Zašto ne?  Crta  Most 

СПОРЕДБА

 

 

Овде можете да ги споредувате резултатите на институциите. Одберете ги државите кои сакате да ги споредувате.

 

Објаснување: За споредување на владите, во опциите 1, 2 и 3 одберете ги владите кои сакате да ги споредувате, а потоа кликнете на прикажи резултати. За споредување на министерствата, доколку на пример сакате да споредите три министерства во Црна Гора, одберете ја Црна Гора три пати (во сите 3 колони прикажани подолу), а откако ќе кликнете на прикажи резултати ќе ги одберете министерствата кои сакате да ги споредувате. Доколку сакате да споредувате министерства од две или три земји, во колоните прикажани подолу одберете ги земјите чии министерства сакате да ги споредувате.

 

 

споредување на владите


 

 

споредување на министерствата

Oпција 1Црна Гора

Државно ниво БиХ

Ентитетско ниво Федерацијата БиХ

Ентитетско ниво Република Српска

Србија

Македонија

Oпција 2Црна Гора

Државно ниво БиХ

Ентитетско ниво Федерацијата БиХ

Ентитетско ниво Република Српска

Србија

Македонија

Oпција 3Црна Гора

Државно ниво БиХ

Ентитетско ниво Федерацијата БиХ

Ентитетско ниво Република Српска

Србија

Македонија