Warning: mysql_connect(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/webcdtmn/otvorenevlade.cdtmn.org/mk/konekcija.php on line 20

Warning: mysql_connect(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/webcdtmn/otvorenevlade.cdtmn.org/mk/konekcija.php on line 20

Warning: mysql_select_db(): No such file or directory in /home/webcdtmn/otvorenevlade.cdtmn.org/mk/konekcija.php on line 42

Warning: mysql_select_db(): A link to the server could not be established in /home/webcdtmn/otvorenevlade.cdtmn.org/mk/konekcija.php on line 42
 CG/SR/BH jezik
istinomjer logo

Користење на новите технологии во промовирањето на транспарентноста на владите

CDT  Zašto ne?  Crta  Most 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Во БиХ со мониторингот се опфатени следните институции: Советот на министри на БиХ и неговите 9 министерства, Владата на Федерацијата БиХ и нејзините 16 министерства, Владата на Република Српска и нејзините 16 министерства. Прегледот на индикаторите за Босна и Херцеговина се разликува од оној за останатите држави по тоа што покрај прегледот на индикаторите за веб страниците на Советот на министри и министерствата на државно ниво, даден е и преглед на индикаторите за веб страниците на владите и министерствата на Федерацијата БиХ и Република Српска. Кај другите држави не се следеа индикатори на нивоа на власт пониски од државното. Причината за ова е комплексното државно уредување на БиХ, според кое повеќето од надлежностите на извршната власт се лоцирани на ентитетско ниво (во случајот на Федерацијата БиХ многу од нив се лоцирани дури и на кантонално ниво). Поради тоа практично е невозможно да се заобиколат ентитетските институции кога се работи за користењето на новите технологии за отвореност во работата на владите, со оглед на тоа што токму овие институции се одговорни за повеќето политики кои се важни за животот на граѓаните на Босна и Херцеговина.

 

 • Советот на министри оствари резултат од 37.74%, а деталните резултати по индикатори можете да ги видите ОВДЕ.

   


  Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/webcdtmn/otvorenevlade.cdtmn.org/mk/chart-stats/functions.php on line 399

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/webcdtmn/otvorenevlade.cdtmn.org/mk/chart-stats/functions.php on line 399

  Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/webcdtmn/otvorenevlade.cdtmn.org/mk/chart-stats/functions.php on line 400

   

  Министерствата на државно ниво во БиХ остварија просечен резултат од 25.74%.

   


  Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/webcdtmn/otvorenevlade.cdtmn.org/mk/chart-stats/bh/minStats_bh.php on line 7

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/webcdtmn/otvorenevlade.cdtmn.org/mk/chart-stats/bh/minStats_bh.php on line 7

  Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/webcdtmn/otvorenevlade.cdtmn.org/mk/chart-stats/bh/minStats_bh.php on line 8

   

  Изберете министерство за кое сакате да ги видите деталните резултати по индикатори.

   


  Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/webcdtmn/otvorenevlade.cdtmn.org/mk/bih.php on line 113

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/webcdtmn/otvorenevlade.cdtmn.org/mk/bih.php on line 113
 • Влада на Федерацијата БиХ оствари резултат од 35.85%, а деталните резултати по индикатори можете да ги видите ОВДЕ.

   


  Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/webcdtmn/otvorenevlade.cdtmn.org/mk/chart-stats/functions.php on line 399

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/webcdtmn/otvorenevlade.cdtmn.org/mk/chart-stats/functions.php on line 399

  Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/webcdtmn/otvorenevlade.cdtmn.org/mk/chart-stats/functions.php on line 400

   

  Министерствата во Федерацијата БиХ остварија просечен резултат од 32.71%.

   


  Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/webcdtmn/otvorenevlade.cdtmn.org/mk/chart-stats/bh/minStats_bh_v.php on line 7

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/webcdtmn/otvorenevlade.cdtmn.org/mk/chart-stats/bh/minStats_bh_v.php on line 7

  Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/webcdtmn/otvorenevlade.cdtmn.org/mk/chart-stats/bh/minStats_bh_v.php on line 8

   

  Изберете министерство за кое сакате да ги видите деталните резултати по индикатори.

   


  Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/webcdtmn/otvorenevlade.cdtmn.org/mk/bih.php on line 175

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/webcdtmn/otvorenevlade.cdtmn.org/mk/bih.php on line 175
 • Влада на Република Српска оствари резултат од 49.06%, а деталните резултати по индикатори можете да ги видите ОВДЕ.

   


  Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/webcdtmn/otvorenevlade.cdtmn.org/mk/chart-stats/functions.php on line 399

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/webcdtmn/otvorenevlade.cdtmn.org/mk/chart-stats/functions.php on line 399

  Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/webcdtmn/otvorenevlade.cdtmn.org/mk/chart-stats/functions.php on line 400

   

  Министерствата во Република Српска остварија просечен резултат од 25.21%.

   


  Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/webcdtmn/otvorenevlade.cdtmn.org/mk/chart-stats/bh/minStats_bh_rs.php on line 7

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/webcdtmn/otvorenevlade.cdtmn.org/mk/chart-stats/bh/minStats_bh_rs.php on line 7

  Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/webcdtmn/otvorenevlade.cdtmn.org/mk/chart-stats/bh/minStats_bh_rs.php on line 8

   

  Изберете министерство за кое сакате да ги видите деталните резултати по индикатори.

   


  Warning: mysql_query(): No such file or directory in /home/webcdtmn/otvorenevlade.cdtmn.org/mk/bih.php on line 236

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/webcdtmn/otvorenevlade.cdtmn.org/mk/bih.php on line 236