Makedonski jezik
istinomjer logo

Upotreba novih tehnologija u promociji transparentnosti vlade

CDT  Zašto ne?  Crta  Most 

KONTAKT

 

 

Centar za demokratsku tranziciju

 

Adresa: VII Omladinske bb, 81 000 Podgorica
Tel: +382 20 207 070; +382 20 207 071
Fax: +382 20 207 072
Vebsajt: www.cdtmn.org
E-mail: cdtmn@t-com.me

Facebook twitter

 

Projekt koordinatorka: Ivana Drakić
E-mail: ivana@cdtmn.org

 

 

Zašto ne?

 

Adresa: Envera Šehovića 10/2, 71000, Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 61 84 61
Vebsajt: zastone.ba

Facebook twitter

 

Projekt koordinator: Boris Brkan
E-mail: brkan.boris@gmail.com

 

 

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost - CRTA

 

Adresa: Nušićeva 7, 11 000 Beograd
Tel: +381 11 303 5014, +381 11 303 5015
Fax: + 381 11 303 5014
Vebsajt: www.crta.rs
E-mail: office@crta.rs

Facebook

 

Projekt koordinatorka: Dubravka Grčić
E-mail: dubravka.grcic@crta.rs

 

 

Građanska asocijacija MOST

 

Adresa: Vančo Mickov 18b, Skoplje, 1000, Македонија
Tel: + 389 2 3099 384
Fax: + 389 2 3086 430
Vebsajt: www.most.org.mk

Facebook twitter

 

Projekt koordinator: Zlatko Dimitrioski
E-mail: zlatko@most.org.mk