Makedonski jezik
istinomjer logo

Upotreba novih tehnologija u promociji transparentnosti vlade

CDT  Zašto ne?  Crta  Most 

POREĐENJE

 

 

Ovdje možete uporediti rezultate institucija. Izaberite države koje želite da poredite.

 

Pojašnjenje: Za poređenje vlada, izaberite u opcijama 1, 2 i 3 vlade koje želite da poredite, a onda kliknite na prikaži rezultate. Za poređenje ministarstava, ukoliko želite npr. da poredite tri ministarstva u Crnoj Gori, odaberite Crnu Goru tri puta (u sva tri reda prikazana ispod), a onda ćete odabrati i ministarstva koja želite porediti. Ukoliko želite porediti ministarstva iz dvije ili tri zemlje, odaberite zemlje čija ministarstva želite porediti u redovima prikazanima ispod.

 

 

poređenje Vlada


 

 

poređenje ministarstava

Opcija 1Crna Gora

Državni nivo BiH

Entitetski nivo Federacija BiH

Entitetski nivo Republika Srpska

Srbija

Makedonija

Opcija 2Crna Gora

Državni nivo BiH

Entitetski nivo Federacija BiH

Entitetski nivo Republika Srpska

Srbija

Makedonija

Opcija 3Crna Gora

Državni nivo BiH

Entitetski nivo Federacija BiH

Entitetski nivo Republika Srpska

Srbija

Makedonija