Makedonski jezik
istinomjer logo

Upotreba novih tehnologija u promociji transparentnosti vlade

CDT  Zašto ne?  Crta  Most 

BOSNA I HERCEGOVINA

U BiH monitoringom su obuhvaćene sledeće institucije: Državni nivo BiH i 9 ministarstava, Entitetski nivo Federacija BiH i 16 ministarstava, Entitetski nivo Republika Srpska i 16 ministarstava. Pregled indikatora za Bosnu i Hercegovinu razlikuje se od ostalih država po tome što je, uz indikatore za veb-prezentacije Vijeća ministara i ministarstava na državnom nivou, dat i pregled indikatora za veb stranice Vlade i ministarstava Federacije BiH i Republike Srpske, dok se kod drugih država nisu pratili indikatori na nivoima vlasti nižih od državnog. Razlog za to leži u kompleksnom administrativnom sistemu Bosne i Hercegovine, koji je većinu nadležnosti izvršne vlasti locirao na entitetskim nivoima (u slučaju Federacije BiH, mnoge su locirane i na kantonalnom nivou vlasti). Zbog toga je praktično nemoguće zaobići entitetske institucije kada se govori o korišćenju novih tehnologija za otvorenost u radu vlasti, budući da su upravo ove institucije odgovorne za većinu politika koje su važne za život građana i građanki Bosne i Hercegovine.

 

 • Državni nivo BiH je ostvarilo rezultat od 37.74%, a detaljne rezultate po indikatorima možete vidjeti OVDJE.

   

   

  Ministarstva na državnom nivou BiH su prosječno ostvarila rezultat od 25.74%.

   

   

  Izaberite ministarstvo za koje želite vidjeti detaljne rezultate po indikatorima.

   

 • Entitetski nivo Federacija BiH je ostvarila rezultat od 35.85%, a detaljne rezultate po indikatorima možete vidjeti OVDJE.

   

   

  Ministarstva Federacije BiH su prosječno ostvarila rezultat od 32.71%.

   

   

  Izaberite ministarstvo za koje želite vidjeti detaljne rezultate po indikatorima.

   

 • Entitetski nivo Republika Srpska je ostvarila rezultat od 49.06%, a detaljne rezultate po indikatorima možete vidjeti OVDJE.

   

   

  Ministarstva Republike Srpske su prosječno ostvarila rezultat od 25.21%.

   

   

  Izaberite ministarstvo za koje želite vidjeti detaljne rezultate po indikatorima.